27 พฤษภาคม, 2552

ท่องเทียว

เยือนเมียนม่าร์ (รัฐฉาน)
ย่ำดอยตุง เจียงฮายสุขสบายกับดอกไม้ในสวนที่
ตำหนักดอยตุง จ.เชียงราย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น